Vi jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk som hjelper, ikke straffer, de svakeste i samfunnet.

 
 
politi2.jpg
 

Vårt budskap

Vi er en forening av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt.

 

Ny ruspolitikk

I snart 50 år har man hatt en krig mot omsetning og bruk av narkotika som ikke har medført mindre rusmiddelbruk. Krigen har derimot ført til store sosiale problemer, noe som har forsterket rusproblemene. 

 

Medlemskap

Vi har to forskjellige typer medlemsskap. Fullverdig medlemsskap for nåværende eller tidligere ansatte innen justissektoren og støttemedlemsskap for alle andre som støtter vårt formål
 

 
 
 

I snart 50 år har man hatt en krig mot omsetning og bruk av narkotika som ikke har medført mindre rusmiddelbruk. 

 
 
police blur2.jpg
 

Hvorfor?

I snart 50 år har man hatt en krig mot omsetning og bruk av narkotika som ikke har medført mindre rusmiddelbruk. Krigen har derimot ført til store sosiale problemer, noe som har forsterket rusproblemene. Mennesker faller utenfor systemet på grunn av sosial nød og isolasjon, og velger å flykte fra hverdagens problemer ved rus.

Det har vist seg at jo sterkere strafferettslige virkemidler man bruker, desto større problemer får man. Vårt mål er at det etableres tilsvarende organisasjoner i alle skandinaviske land. Når en ny ruspolitikk omsider blir gjennomført, og det ikke lenger er behov for oss på rusfeltet, er vi sikre på at det fortsatt vil være behov for nytenkning og innovasjon i politiet, tollvesenet og kriminalomsorgen på andre områder. 

 

 

Siste nyheter

 

 
 
 

Vil du hjelpe?

Bli medlem

 

-

Donér

samuel-zeller-250029.jpg