Fullverdig medlem

Tidligere og nåværende ansatte i politiet, påtalemyndigheten, kriminalomsorgen og tollvesenet - andre naturlige samarbeidspartnere innen justissektoren.

200kr

 

Støttemedlem

Alle som støtter vårt formål kan registrere seg som støttemedlemmer (se vedtektene)

150kr

Medlemsregistregistreringen har åpnet, men merk at betalingsløsningen ikke er operativ enda. Derfor oppfordrer vi dere som ønsker å bli medlem til å gå igjennom registreringen, også vil vi ettersende betalingsopplysninger når dette er oppe.