MACK (2017) - RUSPOLITIKK I NEDERLAND: FOREBYGGING GJENNOM KUNNSKAP, ÅPENHET OG SKADEBEGRENSNING

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har vært i Nederland der skadeforebygging gjennom åpenhet har vært et gjennomgangstema siden 1970 tallet. I denne artikkelen beskrives deres erfaringer. 


LARSSON (2013) - POLITI OG NARKOTIKA – HVA NÅ?

I denne artikkelen beskriver styremedlem i LEAP Scandinavia professor Paul Larsson, hvorfor det å tenke på narkotikabruk utelukkende utelukkende som et strafferettslig problem. er skadelig for samfunnet.


Ole Røgeberg (2011)- Gammel narkotikapolitikk møter ny kunnskap

Allerede for 6 år siden skrev filosofen og forskeren Ole Rønneberg denne artikkelen der han imøtegå fordommene som har ført til dagens ruspolitikk. Artikkelen i Minerva nett er like aktuell i dag, og argumentene står seg godt.  Les på: https://www.minervanett.no/gammel-narkotikapolitikk-moter-ny-kunnskap/


I denne artikkelen oppsummerer professor Ragnar Hauge norsk narkorikahistorie, og hva som er årsaken til dagens situasjon:

 http://www.jus.uio.no/ikrs/tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/meninger/2010/avkriminaliseringavnarkotikabrukhtml

Ragnar Hauge (2010) - Avkriminalisering av narkotikabruk og den nye straffeloven


Eastwood, Shiner, Bear (2013) - The numbers in black and white: Ethnic disparities in the policing and prosecution of drug offences in england and wales

Man skal ikke lete lenge i USA for å finne at krigen fortsatt har rasediskriminerende konsekvenser. Her er en artikkel fra Release om situasjonen i Storbritannia;


Caitlin Elizabeth Hughes,  Alex Stevens (2010) - What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?

Denne forsknings-artikkelen er den første av to grundige artikler som vurderer konsekvensene av Portugalmodellen. Konklusjonen er at narkotikabruk ikke økte vesentlig, men at skadelig narkotikabruk og narkotikarelaterte skader ser ut til å ha gått noe ned.

https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/50/6/999/404023?redirectedFrom=fulltext


I denne andre forsknings-artikkelen advarer man mot å se bort fra den kunnskapsbaserte rus-politikken og de gode resultatene man har fått i Portugal, men påpeker man at Portugal modellen ikke utelukkende er en suksess. 

 

 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/A_resounding_success_or_a_disastrous_failure.pdf

CAITLIN ELIZABETH HUGHES, ALEX STEVENS (2012) - A resounding success or a disastrous failure: Re-examining the interpretation of evidence on the Portuguese decriminalisation of illicit drugs


Reinarman, Cohen (2012) Lineaments of Cannabis Culture: Rules Regulating use in Amsterdam and San Francisco

 I denne forskingsartikkelen sammenligner man cannabis kulturen i San Francisco (Strengt forbud) og i Amsterdam (legalisert), og finner at forskjellene ikke er så store når det gjelder hva som anses å være "sunn fornuft". Kanskje har ikke forbudslinjen den oppdragende effekten som man liker å tro at den har?

http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/9/0/0/pages109003/p109003-1.php

 


Aas et al. (2018)- Psychotic patients who used cannabis frequently before illness onset have higher genetic predisposition to schizophrenia than those who did not.

En studie som problematiserer påstanden om årsakssammenheng mellom cannabis bruk og psykisk sykdom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28967348


Livingston et al. (2017) - Recreational Cannabis Legalization and Opioid-Related Deaths in Colorado, 2000–2015

Av denne artikkelen fremgår det at det har vært en nedgang i antall opiod dødsfall etter at cannabis ble legalisert i Colorado. 

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.304059?journalCode=ajph


Dette er Folkehelseinstituttets statistikk over rusmiddelutløste dødsfall i Norge. 

https://www.fhi.no/historisk-arkiv/artikler/rusmiddelutloste-dodsfall-i-norge-i/

Amundsen (2016) - Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014


Den engelske regjeringens egen evaluering av narkotikapolitikken konkluderer med at politiets innsats fungerer dårlig (side 10). Det er ingen grunn til å tro at resultatet av en evaluering i Norge ville blitt annerledes. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628100/Drug_Strategy_Evaluation.PDF

HM Goverment (2017) -  An evaluation of the Government’s Drug Strategy 2010 


Colorado modellen er ikke noe vi uten forbehold stiller oss bak, men på tross av alle utfordringene går rusbruk ned blant ungdom. Det ser også ut til at legalisering av Cannabis har ført til redusert bruk av alkohol. 

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/wonk/wp/2017/12/11/following-marijuana-legalization-teen-drug-use-is-down-in-colorado/?__twitter_impression=true

Ingraham (2017) - Following marijuana legalization, teen drug use is down in Colorado


Rogeberg et al. (2018) A new approach to formulating and appraising drug policy: A multi-criterion decision analysis applied to alcohol and cannabis regulation

Et ekspertutvalg har vurdert hva som er den beste regulering av rusmiddelmarkedet for alkohol og cannabis. De vurdert reguleringsformene: forbud, avkriminalisering, statlige utsalg og fritt marked. Ikke overraskende kom den norske vinmonopol modellen klart best ut. http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(18)30026-4/fulltext