En krig mot egne innbyggere.

I snart 50 år har man hatt en krig mot omsetning og bruk av narkotika som ikke har medført mindre rusmiddelbruk. Krigen har derimot ført til store sosiale problemer, noe som har forsterket rusproblemene. Mennesker faller utenfor systemet på grunn av sosial nød og isolasjon, og velger å flykte fra hverdagens problemer ved rus.

Dette er en ond sirkel der bruken av politi mot rusrelaterte problemer er egnet til å forsterke de rusrelaterte problemene i samfunnet. Vi i LEAP ønsker å vise at det finnes en vei ut av denne situasjonen. Det har vist seg at jo sterkere strafferettslige virkemidler man bruker, desto større problemer får man. Vårt mål er at det etableres tilsvarende organisasjoner i alle skandinaviske land. Når en ny ruspolitikk omsider blir gjennomført, og det ikke lenger er behov for oss på rusfeltet, er vi sikre på at det fortsatt vil være behov for nytenkning og innovasjon i politiet, tollvesenet og kriminalomsorgen på andre områder. LEAP Skandinavia er derfor en organisasjon som har kommet for å bli.   

Vi må begynne å avkriminalisere befatning med rusmidler til egen bruk. Portugal trosset i 2001 resten av verdens krav om bruk av makt for å bekjempe rusproblemer. Mange som jobbet med rusbekjempelse i Norge og resten av verden, spådde at landet ville kollapse i en pøl av sosiale problemer og moralsk forfall. Resultatet ble det motsatte. Portugal er og var et relativ fattig land i forhold til de skandinaviske landene. På tross av sine begrensede økonomiske ressurser, klarte de det ingen andre land i verden fikk til i samme periode. Rusproblemene ble drastisk redusert, rusmiddelbrukerne kom i arbeid og overdosetallene falt.

Tidligere hadde Portugal den styggeste overdosestatistikken i hele Europa. I dag har landet Europas laveste overdosetall, mens de skandinaviske landene, som ennå ikke har sett noen progressiv rusreform, ligger i andre enden av statistikken

Portugal har fortsatt rusproblemer, men problemene er langt mindre enn de var. Dette til tross for kraftige økonomiske nedgangstider. Når de klarer å gjennomføre slike endringer med begrensede ressurser, bør vi i de skandinaviske landene kunne få til noe som er bedre. Vi kan lære av erfaringene fra land som Nederland, Sveits, Canada, Tsjekkia og ikke minst Portugal, og sette et nytt eksempel til etterfølgelse for andre.