Refleksjoner fra Leap-medlem og tidligere politimann Knut Røneid

Flashback:
Det er ein gang på 1990-talet, i ein tettstad i Sør-Norge.
Nokre vekers spaning mot eit bestemt miljø har avdekka bruk av narkotiske stoff, og det er handfaste opplysningar på at det vil bli nytta slike stoff av fleire personar da desse skal treffast på ei kjend adresse.... 

Les mer på Knuts blogg: 

http://knutroneid.blogspot.no/2017/11/norsk-narkotikapolitikk.html

Jørgen Ronge